BUŁGARIO, CIERPIENIE TY MOJE ...

 Wcale nie jestem pewna, czy będąc na waszym miejscu mogłabym znaleźć autorytet - wspólnotę bądź jednostkę - a następnie rościć sobie prawa do mówienia o smaku, do którego będę przynależeć; to dopiero pozwoliłoby mi w pełni oddać się harmonijnej praktyce w dziedzinie dobrego smaku. Ale przynajmniej chciałam próbowałabym uciec od używania stów ciągle jeszcze niewyróżnionych przez przyjmujących je i potwierdzających sankcje jednej wspólnoty językowej, albo narzuconych przez urok jakiejś autorytatywnej jednostki, u której dopatruję się delikatnego przejawu dobrego smaku. Bez tej grzeczności słowa są jedynie obcymi neologizmami, ugrzęzłymi w martwym pisku, snobistycznym absurdem i dźwięcznymi głupstwami. Jeżeli brak im grzeczności, one obrażają; wówczas ten niedostatek smaku wyraża barbarzyński gust pewnej wspólnoty. "Inność fallicznego DYSKURSU"; "On troszczy się o swój IMAGE"; "Oprócz tego, znając bardzo dobrze historię rewolucji, smutną prawdę o tym, że zjadały one swoje dzieci należałoby doprowadzić do tego, by demokratyczne wybory były w pewnym sensie PREWENCJĄ, sposobem do zahamowania rewolucji z naszym w niej uczestnictwem - przerywaniem przerażającego związku z historycznym doświadczeniem rewolucyjnym". Są to słowa i wyrażenia, które mnie szokują. Nie mogę wam zaproponować żadnych zastępczych, chociaż zamiast "dyskursu" istnieje również słowo "mowa"; zamiast "image'u" - "postać", pojęcie", "obraz"; dla określenia "prewencji" - "przeszkadzanie", "przeszkoda", środek zapobiegawczy". Na Boga, nie! Odważcie się wymyślać słowa, ale nie bez sensu, którego obecnie im brakuje; skracajcie obce, długie frazy, nad składnią, których nie potrzebujecie się zastanawiać; zmieńcie melodię języka: nie przeżuwajcie starego, prościutkiego rytmu, ale i nie kopiujcie wykwintności tych, którzy, nie tak jak wy wyrośli w buduarach i atmosferze Baroku, do czego wy nigdy nie mieliście dostępu; nie przywierajcie do kogoś innego - ten ktoś może jest tak samo nie do zniesienia, jak i wy, i tak samo zmienny, jakimi możecie być i wy. Zróbcie jeszcze jeden wysiłek, by zyskać zaufanie u samych siebie; nie ma ziarna, które będąc zasiane w chorym organizmie, wydałoby plon..

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.