Lustracja w bułgarskim wydaniu.

Najlepszy bułgarski grafolog Dymitr Kostov (ekspert z ponad 35-cio letnim stażem) po ekspertyzie w obecności notariusza, orzekł, że teczka została spreparowana. W niektórych innych materiałach archiwalnych znaleziono i upubliczniono dokumenty, z których wynikało, że Dział Naukowo Techniczny SB miał za zadanie stworzyć serię falsyfikatów w celu skompromitowania Jankova w środowiskach naukowych oraz w jego kontaktach z przedstawicielami zachodniej dyplomacji. W 2004r udało się Jankovowi wymusić na prokuraturze wszczęcie postępowania w tej sprawie, którą w ostateczności umorzono ze względu na przedawnienie w 2006r. Po trzech intensywnych przesłuchaniach w prokuraturze wojskowej, podczas których ekspert grafolog Dymitr Kostov potwierdził swoje stanowisko o sfałszowaniu charakteru pisma Jankova, nagle zmarł na zawał serca, będąc przedtem w doskonałym zdrowiu. W swoim oficjalnym żądaniu o wszczęcie śledztwa w sprawie przyczyn tej śmierci, Jankov wskazał, że nastąpiła ona na skutek zamachu przy użyciu środków farmakologicznych jako kara za jego tak sformułowaną ekspertyzę. Można by długo jeszcze snuć tą opowieść. Jankov jest autorem ponad 40-tu naukowych i polityczno-dokumentalnych książek, mnóstwa artykułów prasowych i odczytów podczas naukowych konferencji i sympozjów. Nieustannie śle listy do wszystkich akredytowanych przedstawicieli innych państw i międzynarodowych instytucji z informacjami o sytuacji w postkomunistycznej Bułgarii.
W sprawie lustracji i dekomunizacji stoi na niezmiennej od 1989r pozycji o całkowitym otwarciu archiwów i umożliwieniu każdemu dostępu do nich, zaś osoby odpowiedzialne za zbrodnie systemu, blokowanie dekomunizacji i lustracji, powinny być usunięte z życia publicznego, a każda z nich powinna zostać sprawiedliwie osądzona. Tragiczne jest to, że w Bułgarii Jankov zastępuje działania IPN-u, Komisji do Spraw Likwidacji WSI, oraz niezależnych komitetów i indywidualnych osób, które gromadzą i opracowują dokumenty o zbrodniach komunistycznego i postkomunistycznego systemu. Wszelkie dodatkowe materiały związane z lustracją w Bułgarii oraz dotyczące Janko Jankova będą publikowane na stronie www.lustracja.eu
Kristina Nejman

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.