Lustracja w bułgarskim wydaniu.

W tym samym 1982r Janko Jankov odwiedza po kolei ambasady USA, Wielkiej Brytanii, Francji oraz RFN, gdzie podczas spotkań z dyplomatami tych krajów informuje ich o naruszeniu praw człowieka w Bułgarii, przedkładając mnóstwo dokumentów przez siebie opracowanych (sporo z nich weszło do tematyki obrad Konferencji w Sztokholmie i Madrycie dotyczących praw człowieka). W maju 1983r po wizycie w Ambasadzie Francuskiej, w której zostawił ponad 1500 stron dokumentacji, został aresztowany, ale po dwóch miesiącach zwolniony, ponieważ nie udało się udowodnić naciąganych zarzutów o napad na tą ambasadę, a przede wszystkim dlatego, że przedstawiciele zachodniej dyplomacji wymusili to na władzach bułgarskich. Latem 1983r Janko Jankov stworzył w mieście Montana podziemną grupę, która pod kierownictwem jego brata Kamena Jankova rozpowszechniła ogromną ilość ulotek przeciw reżimowi (Jego brat przepłacił to życiem). Z ujawnionych materiałów SB wynika, że w międzyczasie zostało aresztowanych prewencyjnie ponad 150 osób, mimo tego funkcjonariuszom SB przez następne 6 lat nie udało się zebrać materiałów przeciwko autorom tej akcji. Na początku marca 1984r do domu ojczystego Jankova we wsi Klisurica zawitał Sekretarz Polityczny Ambasady USA w Bułgarii Josef Kil, co stanowi precedens. (na przestrzeni prawie 50 lat komunistycznych rządów tak wysokiej rangi dyplomata nie odwiedził nigdy prywatnego bułgarskiego domu). W połowie marca tego samego roku Jankov został aresztowany i zesłany na ciężkie przymusowe roboty w nadzorowanym łagrze w rejonie zakładów chemicznych na drugim końcu Bułgarii. Ponieważ odmówił wykonywania tej pracy, jak i udało mu się, wykorzystując stosunkowo słaby nadzór, parokrotnie zatelefonować do zachodnich ambasad, 22.05.1984r został ponownie aresztowany i oskarżony o stworzenie i kierowanie antypaństwową organizacją, antypaństwową propagandę przeciw Bułgarii, ZSRR i innym członkom Układu Warszawskiego, oraz podżeganie obcych państw do wrogich działań przeciw Bułgarii, za co został skazany na 12 lat ciężkiego więzienia, z czego odsiedział ponad 6 lat. W więzieniu Jankov był poddawany torturom fizycznym i podtruwany farmakologicznie. W grudniu 1989r na skutek amnestii został zwolniony. W późniejszym czasie sąd orzekł, że był niesłusznie skazany. Charakterystyczne jest, że ci sami sędziowie najpierw go skazali, potem go uniewinnili, a w nagrodę dwaj z nich dzisiaj są sędziami trybunału w Hadze i Strasburgu. Mimo jego wielokrotnych skarg i żądań do dziś żaden z winowajców jego aresztowania, skazania i pobytu w więzieniu nie został ukarany.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.