BUŁGARIO, CIERPIENIE TY MOJE ...

Protestantyzm był odpowiedzią na ten kryzys w określonym momencie historycznym, w XVI wieku, lecz oparł on się na zachodnim racjonalizmie i w Przeznaczeniu odkrył źródło niepokoju, popychającego protestanta do ascetyzmu, metodycznej pracy, profesjonalnych sukcesów i naukowego poszukiwania. To wszystko są znaki Bożego wyboru, z których korzysta gwałtowny rozwój kapitalizmu. Protestancka etyka nawet których ślepej uliczce purytanizmu doprowadza jednostkę do pełnej niezależności i jest często rezultatem odrzucenia mistyki Trójcy Świętej. Protestantyzm udoskonala dążenie do Ideału (albo do Boga), a nie do zabicia Boga. świeckie namiastki protestantyzmu - masoneria lub ezoteryzm - wymagają zachowanie wartości , a odrzucaj wszelką wątpliwą zabawę nimi.

Bunt Nietzschego zmierza w całkiem inną stronę: według niego należy wysuszyć źródło Ideału i zasilające je Wolę, Pragnienie i Potęgę, by dotrzeć do innych wymiarów bytu i człowieka. Dla Nietzschego - czyż powinnam się przy tym upierać? - NADCZŁOWIEK jest w rzeczywistości przemianą człowieka, przekształceniem starego, by mogło być możliwe wejście w archeologię jego głębokiej tożsamości. NADCZŁOWIEK nie jest w żadnym wypadku "publicznym złoczyńcą".

Nic nie daje szansy prawosławnej jednostce -jednocześnie zinstrumentalizowanej i mistycznej - by mogła zmierzyć się z tymi dwiema postaciami współczesności : z "przeobrażonym człowiekiem" lub z "publicznym złoczyńcą". Jednostce tej brakuje ascetycznej autonomii, pracowitej trzeźwości i czytelniczej cnoty protestantyzmu, szukającego zbawienia duszy w Księdze (rozważania nad Biblią) i w miecie (burżuazyjna przedsiębiorczość). Brakuje jej też filozoficznego dystansu nietzcheańskiego szaleńca, zdążyła już, bowiem odrzucić Boga i od prawie trzech wieków udoskonala swoje pojęcie o MYŚLĄCYM JA, by, tak uzbrojona, mogła znaleźć inną formę stosunków z Pierwotnym Źródłem - Bogiem, z poznaniem i rozkoszą.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.