BUŁGARIO, CIERPIENIE TY MOJE ...

Do instrumentalizacji włączam również pewne aspekty wschodnio - prawosławnej Trójcy Świętej. I w niej Bóg występuje w trzech osobach, ale w sposób, który różni się od katolickiego: dla prawosławnego wierzącego Duch Święty pochodzi od Ojca POPRZEZ Syna - per Filium ; dla katolików Duch Święty pochodzi od Ojca I Syna -filioque. Tam, gdzie katolickie "I" głosi równość Ojca i Syna, i jest zwiastunem autonomii i niezależności osoby Syna, ale tak samo i Wierzącego, otwierając w ten sposób drogę zachodniemu indywidualizmowi i personalizmowi, prawosławne "POPRZEZ" podpowiada i przygotowuje błogie, acz nieuchronnie szkodliwe zaprzeczenie tej osoby.

Wszechpotężny autorytet Ojca jest swoistą nie - alienacją: archi - anarchos, Bóg, jest źródłem bóstwa. Syn jest Jego sługą, współpracownikiem albo pośrednikiem (POPRZEZ), który z pozycji całkowicie zależnego od Ojca również podniesie się do rangi bóstwa. Podwładny i równy Bogu jednocześnie Syn (a obok niego i Wierzący) okazuje się być wciągniętym w sidła finezyjnej logiki zależności i egzaltacji, powierzającej jej radości i udręki dialektycznego związku - PAN - SŁUGA, a bardziej intymnie - męskiego homoseksualizmu.

Oprócz tego, jako następstwo egzaltowanej i egzaltującej Go zależności Syna od Ojca, wiara "schodzi" z wyżyn tamtego świata, gdzie platonizm stawia Boga, by mógł zostać zrealizowany ludzki i społeczny program. Rosyjscy teolodzy nie zapomnieli o podkreśleniu humanistycznych "zalet" prawosławia - w osobie Trójcy i Syna- współpracownika prawosławie gloryfikuje "Boga-Ludzkość" albo "Boga - Wszechświat" (Sołowiow) i proklamuje, że Trójca Świata jest naszym społecznym programem (Fiodorow).

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Strona główna

Naszą stronę odwiedziło: osób.